มาตรฐานไวไฟ ไปไว ไปไกลกว่าที่คิด

มาตรฐานไวไฟ

                  ไม่ทันไรที่เราใช้ Wireless-LAN (WLAN) หรือเรียกติดปากว่า Wi-Fi (Wireless Fidelity) ด้วยความเร็ว 300Mbps (802.11n-2.4Hhz) กว่าจะหาเงินซื้ออุปกรณ์จำพวก Access Point มาใช้ มาให้บริการด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง (โน๊คบุ๊กที่ใช้อยู่ยังเป็น Draft-N อยู่เลย) ไม่นานก็ค่อยๆลดราคาลง และปีนี้เพิ่งได้ตัว 750Mbps (802.11ac-5Ghz) มาติดตั้ง 2 ตัวราคากระเป๋าฉีก (UBiQUiTi UniFi AC Mesh AP (UAP-AC-M) – N300/AC867 MbpsUniFi Mash ac) มาประจำการ กำลังทดสอบอยู่ อ้าว มาตรฐานใหม่มาแล้ว

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
         จากตารางจะเป็นได้ว่า ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 มาแล้ว โดยเฉพาะ 802.11ad โดยไช้คลื่น 60 Ghz ความเร็ว 7 Gbps แต่ระยะยังค่อนข้างแคบ ดูได้จากภาพ
ที่มา : http://wwarodom.blogspot.com/2016/08/ieee-80211.html

      จะสังเกตุได้ว่า ยิ่งความถี่สูง(Height Frequency) ความเร็วก็สูงขึ้น(Speed Up) ใช้ความกว้างของคลื่นกว้างขึ้น(Bandwidth) แต่ระยะแคบลง(Range) เหมือนปีที่แล้ว(2015-2016)พอเปิดสัญญาณ 3G-4G LTE ก็เริ่มมีเสาส่งผุดถี่ขึ้น เสาใหม่ๆเพิ่มขึ้น เพราะระยะที่แคบลง ดังภาพ 
https://droidsans.com/3g-4g-differences-why-it-keeps-switching/

         ใกล้เสาความเร็วสูงเพราะใช้คลื่นความถี่เป็น H+ ไกลออกไป ลดลงเป็น H  เป็น 3G ตามลำดับ
ระยะของ H+, H, และ 3G
ที่มา : https://droidsans.com/3g-4g-differences-why-it-keeps-switching/มาตรฐานที่อยู่ภายใต้ กรอบของเทคโนโลยี IEEE 802.11

             ปัจจุบันนี้มีมาตรฐานออกมาหลายอย่าง แต่ที่ได้รับความนิยมทั้งในอตีตและปัจจุบันนั้น แบ่งออกเป็น 7 มาตรฐานด้วยกัน ได้แก่
  • IEEE 802.11a – เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1999 โดยออกเผยแพร่ช้ากว่าของมาตรฐาน IEEE 802.11b ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) เพื่อปรับปรุงความเร็วในการส่งข้อมูลให้วิ่งได้สูงถึง 54 Mbps บนความถี่ 5Ghz ซึ่งจะมีคลื่นรบกวนน้อยกว่าความถี่ 2.4 Ghz ที่มาตรฐานอื่นใช้กัน ที่ความเร็วนี้สามารถทำการแพร่ภาพและข่าวสารที่ต้องการความละเอียดสูงได้ อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลสามารถปรับระดับให้ช้าลงได้ เพื่อเพิ่มระยะทางการเชื่อมต่อให้มากขึ้น แต่ทว่าข้อเสียก็คือ ความถี่ 5 Ghz นั้น หลายๆประเทศไม่อนุญาตให้ใช้ เช่นประเทศไทย เพราะได้จัดสรรให้อุปกรณ์ประเภทอื่นไปแล้ว และเนื่องด้วยการที่มาตรฐานนี้ ใช้การเชื่อมต่อที่ความถี่สูงๆ ทำให้มาตรฐานนี้ มีระยะการรับส่งที่ค่อนข้างใกล้ คือ ประมาณ 35 เมตร ในโครงสร้างปิด(เช่น ในตึก ในอาคาร) และ 120 เมตรในที่โล่งแจ้งและด้วยความที่ส่งข้อมูลด้วยความถี่สูงนี้ ทำให้การส่งข้อมูลนั้นไม่สามารถทะลุทะลวงโครงสร้างของตึกได้มากนัก อุปกรณ์ไร้สายที่รองรับเทคโนโลยี IEEE 802.11a นี้ไม่สามารถเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11b และ IEEE 802.11g ที่จะอธิบายด้านล่างนี้ได้ อีกทั้งอุปกรณ์ของ IEEE 802.11a ยังมีราคาสูงกว่า IEEE 802.11b ด้วย ดังนั้นอุปกรณ์ IEEE 802.11a จึงได้รับความนิยมน้อยกว่า IEEE 802.11b มาก จึงทำให้ไม่ค่อยเป็นที่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร
  • IEEE 802.11b – เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1999 ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า CCK (Complimentary Code Keying) ผนวกกับ DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) เพื่อปรับปรุงความสามารถของอุปกรณ์ให้รับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 11 Mbps ผ่านคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz เนื่องจากการใช้คลื่นความถี่ที่ต่ำกว่าอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11a ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐานนี้จะมีความสามารถในการส่งคลื่นสัญญาณไปได้ไกลกว่าคือประมาณ 38 เมตรในโครงสร้างปิดและ 140 เมตรในที่โล่งแจ้ง รวมถึง สัญญาณสามารถทะลุทะลวงโครงสร้างตึกได้มากกว่าอุปกรณ์ที่รองรับกับมาตรฐาน IEEE 802.11a ด้วย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายภายใต้มาตรฐานนี้ได้รับการผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก โดยอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่ย่านนี้ก็เช่น IEEE 802.11, Bluetooth, โทรศัพท์ไร้สาย, และเตาไมโครเวฟ และที่สำคัญแต่ละผลิตภัณฑ์มีความสามารถทำงานร่วมกันได้ อุปกรณ์ของผู้ผลิตทุกยี่ห้อต้องผ่านการตรวจสอบจากสถาบัน Wi-Fi Alliance เพื่อตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ์และความเข้ากันได้ของแต่ละผู้ผลิต ปัจจุบันนี้นิยมนำอุปกรณ์ WLAN ที่มาตรฐาน 802.11b ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา สถานที่สาธารณะ และกำลังแพร่เข้าสู่สถานที่พักอาศัยมากขึ้น มาตรฐานนี้มีระบบเข้ารหัสข้อมูลแบบ WEP ที่ 128 บิต
  • IEEE 802.11g – เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2003 ทางคณะทำงาน IEEE 802.11g ได้นำเอาเทคโนโลยี OFDM ของ 802.11a มาพัฒนาบนความถี่ 2.4 Ghz จึงทำให้ใช้ความเร็ว 36-54 Mbps ซึ่งเป็นความเร็วที่สูงกว่ามาตรฐาน 802.11b ซึ่ง 802.11g สามารถปรับระดับความเร็วในการสื่อสารลงเหลือ 2 Mbps ได้ตามสภาพแวดล้อมของเครือข่ายที่ใช้งาน นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีบางผลิตภัณฑ์ใช้เทคโนโลยีเฉพาะตัวเข้ามาเสริม ทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นจาก 54 Mbps เป็น 108 Mbps แต่ต้องทำงานร่วมกันเฉพาะอุปกรณ์ที่ผลิตจากบริษัทเดียวกันเท่านั้น ซึ่งความสามารถนี้เกิดจากชิป (Chip) กระจายสัญญาณของตัวอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตบางรายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่ง สัญญาณเป็น 2 เท่าของการรับส่งสัญญาณได้
  • IEEE 802.11n – เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2009 ทำงานบนย่านความถี่ 2.4 และ 5 GHz โดยที่สามารถให้อัตราการส่งถ่ายข้อมูลสูงสุดถึง 300 Mbps มีความสามารถในการส่งคลื่นสัญญาณ ได้ระยะประมาณ 70 เมตรในโครงสร้างปิด และ 250 เมตรในที่โล่งแจ้ง เพิ่มความสามารถในการกันสัญญาณกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ความถี่ 2.4GHz เหมือนกัน และสามารถรองรับอุปกรณ์มาตรฐาน IEEE 802.11b และ IEEE 802.11g ได้
  • IEEE 802.11ac – เป็นมาตรฐานที่ 5 GHz ให้ทรูพุทกับแลนไร้สายแบบหลายสถานีสูงกว่าที่อย่างน้อย 1 Gbps และสำหรับลิงก์เดี่ยวที่อย่างน้อย 500 Mbps โดยการใช้ RF แบนด์วิธที่กว้างกว่า(80 หรือ 160 MHz) สตรีมมากกว่า (สูงถึง 8 สตรีม) และมอดูเลทที่ความจุสูงกว่า(สูงถึง 256 QAM)
  • IEEE 802.11ad – หรือ “WiGig” เกิดจากการผลักดันจากผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2012 Marvell และ Wilocity ได้ประกาศการเป็นคู่ค้าใหม่เพื่อนำ Wi-Fi solution แบบ tri-band ใหม่ออกสู่ตลาด โดยการใช้ความถี่ที่ 60 GHz ทรูพุททางทฤษฎีสูงสุดถึง 7 Gbps มาตรฐานนี้จะออกสู่ตลาดได้ราวต้นปี 2014
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
 
Linksys WRT54GS WiFi router from 2005 operates on the 2.4 GHz “G”
ตำนานแห่ง เราเตอร์/แอคแชสพอยท์ IEEE802.11g
LINKSYS EA9500 MAX-STREAM™ AC5400 
MU-MIMO 5 GIGABIT WI-FI ROUTER (2017)

อาจจะเรียกได้ว่า รุ่นแรกๆ ของ 802.11ad นะ(มีขายแล้ว!!)

อุปกรณ์ที่รองรับ

ที่มา : https://www.techlila.com/laptop-vs-tablet-pc-vs-smartphone/

           ว่าแล้วคอมพิวเตอร์ โน็ตบุ๊ค มือถือเรา รับรุ่นใหนได้บ้างละครับ เราก็ดูกันหลายองค์ประกอบ ตั้งแต่ระดับราคา  ปีที่ผลิต ปีที่ซื้อ อย่างที่บอกว่า Notebook ของผมยังเป็น Draft-N เพราะซื้อมานาน ใช้มานาน ซ่อมเปลี่ยนเกือบหมดแล้ว เหลือแค่โครงเดิม (ที่ใหม่ได้แก่ Mainboard/HDD/RAM/จอ/Keyboard/Batt อ้าวเหลือของเก่าแต่โครงเคสจริงๆ)
           Notebook , Smart Phone รุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ปี 2016 (พ.ศ. 2559) ก็รองรับ Wi-Fi 802.11ac กันเกือบหมดแล้วนะครับ แต่อาจจะมีบางรุ่น ราคาต่ำๆ ยังรับได้แค่ 802.11n อยู่
       เดี๋ยววันหลังมาเพิ่มเติมเรื่อง ลักษณะภายนอก รูปแบบใช้ภายนอก(Out Door) ใช้ภายใน (In Door) ใช้ทั่วไปหรือใช้เฉพาะเช่น ระยะไกล(WiMAX) หรือการกำหนดช่องสัญญาณ จะมาขยายความวันหลังนะครับ วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเริ่มง่วงๆ แล้ววววว
ตัวอย่างของที่ใช้อยู่ ไม่ได้โฆษณานะ
ภาพจาก http://www.kapes.bizอ้างอิง 

https://th.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
https://www.mabzicle.com/2013/07/ieee-802.11-ac-wifi-standard.html
http://wwarodom.blogspot.com/2016/08/ieee-80211.html
https://droidsans.com/3g-4g-differences-why-it-keeps-switching/
https://www.slideshare.net/chhattanshah/ieee-80211-architecture-and-services

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *