Lenovo S930 เปิดไม่ติด

ยายเที่ยง แม่บ้านกิตติมศักดิ์ แห่งนภว. มาหาที่บ้าน เรียกด้วยสำเนียงเดิม
“ครูโป้ง……โทรศัพย์อิชั้นเป็นอะไรไม่แม้ เปิดกว่าจะติด เมื่อวานมันมีอาการติดๆ ดับๆ วันนี้เปิดไม่ติดซั้กที ขึ้นมาแล้วก็ดับไป”
“อ้าว……. มาเจอครูโป้งเปิดติดเฉย”
หลังจากดูอาการแล้ว  ครูโป้งก็จัด เก็บรูป-เพลงลง SDCard แล้วก็ Reset Factory Default ผลปรากฏว่า ………
เปิดขึ้นมาเป็นจอดำๆ มีป๊อบอัพขึ้น พร์๊บพลั๊บๆ ไม่หยุด ไม่หาย ตาย…..ละหว่าาา
เหลือทางเดียว Flash ROM ใหม่ซะเลย ………………….งงงงงงง Continue reading “Lenovo S930 เปิดไม่ติด” »