การใช้งาน NodeMCU ESP8266 ส่งข้อความ สติ๊กเกอร์ รูปภาพ แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify

จาก แนวคิดนักเรียน ช่วงสั่งสินค้าเยอะๆ ทำกล่องส่งของให้แจ้งเตือนทางไลน์ ก็เลยออกมาเป็น Line Object Alert!!