การพิมพ์หนังสือราชการ 6/3,6/4

Word-icon

การสร้าง สารบัญ อัตโนมัติ

Word-icon1.ให้ดาวน์โหลดเอกสาร  แก้ใขเป็นชื่อนักเรียน
2.จัดทำสารบัญอัตโนมัติ
3.ส่งงาน krupong@npwr.ac.th

[ ไฟล์เอกสาร SAR_Pong_57-1 ]

Continue reading “การสร้าง สารบัญ อัตโนมัติ” »