เขียนแบบด้วย SketchUp Pro

ก่อนอื่นต้องมี โปรแกรม SketchUp Pro ก่อน ดาวน์โหลด SkechUp Pro 2015 x86

62-12 นักเรียนฝึกสร้างบ้าน ตามวิดีทัศน์ >> แล้วส่งผลงาน ที่ ส่งงานครูโป้ง

https://www.youtube.com/watch?v=a5eKDSlFyQQ

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม