สร้างบ้านหลังเล็ก ๆ minimal 3 มิติ ด้วยโปรแกรม sketchup 2019 และการนำไฟล์จาก 3d warehouse เข้ามาใช้ประกอบ

บทเรียน VDO : สร้างบ้านหลังเล็ก ๆ minimal 3 มิติ ด้วยโปรแกรม sketchup 2019 และการนำไฟล์จาก 3d warehouse เข้ามาใช้ประกอบ สำหรับรายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.6 เพื่อฝึกการใช้งานโปรแกรม sketchup 2019 และการนำไฟล์จาก 3d warehouse เข้ามาใช้ประกอบ ทั้งนี้สามารถนำไฟล์จากแหล่งอื่น ๆ มาใช้ประกอบได้เช่นเดียวกัน

ลงดูผลงานนักเรียนที่นี่

https://padlet.com/krupong1/etcrr93cw5h9o6fx