งานม.6/1 – 2562

งานที่ 1 จดหมายเวียน

งานที่ 2 สารบัญอัตโนมัติ

งานที่ 3 อ้างอิงเชิงอรรถ-ดัชนี

งานที่ 4 ส่งเว็บบล็อค ตัวอย่าง http://botany-pong.blogspot.com/
– ส่งงาน คลิกที่ “ดูบล็อค” แล้วคัดลอกที่อยู่เว็บส่ง >> แบบฟอร์ม
ดูรายที่ที่นักเรียนส่งแล้ว
– สร้างบทความอย่างน้อย 20 เรื่อง ใส่ป้ายกำกับชื่อวิชา ชื่อครูผู้สอน
การเปลี่ยน Template ของ Blogger
– การเปลี่ยน Font / รูปแบบต่างๆ

งานที่ 5 เรียนรู้ Google Drives