เขียนแบบ SketchUp Pro

[ ส่งงาน ]  [ ผลงาน ]

 

ก่อนอื่นต้องมี โปรแกรม SketchUp Pro ก่อน ดาวน์โหลด SkechUp Pro 2019 x86 หรือ thaiware.com V.8

65-11-08 ส่งม้านั่ง

 

63-02-14 การสร้างแบบจำลองท่อน้ำ-งานที่ 6
ตามวิดีทัศน์ >> https://youtu.be/3XjVz6VjE5g
ผลงานนักเรียน >> job-6-sketchup-pro.html

63-01-31ออกแบบคอกเป็ด คอกไก่ ง่ายๆ -งานที่ 5
ตามวิดีทัศน์ >> https://youtu.be/PuC2Oc9wZSY
ผลงานนักเรียน >> job-5-sketchup-pro.html

63-01-24 ฝึกโมเดล แจกันดินเผา –งานที่ 4
ตามวิดีทัศน์ >> https://youtu.be/qStnJhM7jQU
ผลงานนักเรียน >> job-4-sketchup-pro.html

63-01-03 ฝึกการสร้างเก้าอี้/ม้านั่ง เลือก 1 อย่าง –งานที่ 3
เก้าอี้ ตามวิดีทัศน์ >> https://youtu.be/qStnJhM7jQU
ม้านั่ง ตามวิดีทัศน์ >> https://youtu.be/zKNa0WEWNzY
ผลงานนักเรียน >> job-3-sketchup-pro.html

62-12-20 ฝึกการสร้างห้อง –งานที่ 2
ตามวิดีทัศน์ >> https://youtu.be/c-MMDAcj_ys
ผลงานนักเรียน >> job-2-sketchup-pro.html

62-12-06 นักเรียนฝึกสร้างบ้าน –งานที่ 1
ตามวิดีทัศน์ >> https://youtu.be/a5eKDSlFyQQ
ผลงานนักเรียน >> job-1-sketchup-pro.html

การตั้งค่า หน่วยวัด ก่อนทำงาน เป็น นิ้ว / เมตร / เซนติเมตร

ขั้นแรก เปิดสร้างใหม่ แล้วเลือกเมนู Windows > Preferences

ขั้นสอง เลือก Template > Feet and Inches (ฟุต/นิ้ว) Meters(เมตร) Centimeters (เซ็นติเมตร) Millimeters(มิลลิเมตร) เลือกตามหน่วยที่ต้องการเลยจ้า

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม