การเขียนโปรแกรม ภาษา C

C-PROGRAM : การคำนวณ

C-PROGRAM : การหาผลบวก 2 จำนวน

C-PROBLEM : การหาพื้นที่ 3 เหลี่ยม

C-PROGRAM : การเปรียบเทียบ

C-PROGRAM : การทำงานแบบวนรอบ ที่รู้จำนวนรอบ (Loop – For)

C-PROGRAM การทำซ้ำแบบ Do-While

C-PROGRAM : การทำซ้ำแบบ While ตรวจก่อนค่อยทำงาน