65-01-วิทยาการคำนวณ ม.5

https://x.thunkable.com/

[ ฟอร์มส่งงาน ]

14/6/65 : เกมลูกเต๋า  ใบงานใบความรู้    ไฟล์ประกอบ

21/6/65 : Tunkable ภ่ายภาพ  https://www.youtube.com/watch?v=FomkijF9n6s

 

งานที่ส่ง


คลิก ดูงานที่ส่ง