2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

icon-webคำอธิบายรายวิชา
icon-webบทที่ 1 การทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต

1.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์
1.2 ประเภทของคอมพิวเตอร์
1.3 คอมพิวเตอร์ยุคใหม่
1.4 ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
1.5 ซีพียู (CPU) และการประมวลผลข้อมูล
1.6 หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
1.7 อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตของคอมพิวเตอร์
icon-workกิจกรรมท้ายบทที่ 1
icon-testแบบทดสอบบทที่ 1

icon-testก่อนเรียนบทที่ 2
icon-webบทที่ 2 ระบบปฏิบัติการ

2.1 ระบบปฏิบัติการคืออะไร
2.2 หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
2.3 หลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ
2.4 ส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ
2.5 คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการ
2.6 ประเภทของระบบปฏิบัติการ
icon-workกิจกรรมท้ายบทที่ 2
icon-testแบบทดสอบบทที่ 1

icon-webบทที่ 3 ระบบปฏิบัติการ Windows
3.1 รู้จักกับ Windows 7
3.2 ขั้นตอนการติดตั้ง Windows 7
3.3 การติดตั้ง Windows 8 และ 8.1
3.4 หน้าจอการทำงานของ Windows 7
3.5 เริ่มต้นใช้งาน Windows 7
3.6 การเรียกเปิดโปรแกรม
3.7 เปิดหลายโปรแกรมพร้อมกัน
3.8 การจัดการกับหน้าต่าง
3.9 การแอบดูหน้าต่างหรือเดสก์ท็อป (Aero Peek)
3.10 การเขย่าหน้าต่างเคลียร์พื้นที่ (Aero Shake)
3.11 ทำงานกับไดอะล็อกบ็อกซ์บน Windows
3.12 ออกจากการใช้งาน Windows 7
icon-workกิจกรรมท้ายบทที่ 3
icon-testแบบทดสอบบทที่ 3
icon-webบทที่ 4 ระบบไฟล์และโฟลเดอร์
4.1 ระบบไฟล์ และโฟลเดอร์ของ Windows
4.2 ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์
4.3 ทางลัดใน Windows (ชอร์ทคัท)
4.4 จัดการไฟล์และโฟลเดอร์
4.5 กู้ไฟล์ที่ลบจาก Recycle Bin
4.6 บีบอัดไฟล์/โฟลเดอร์
icon-workกิจกรรมท้ายบทที่ 4

icon-webบทที่ 5 ปรับแต่ง Windows
5.1 ปรับแต่งหน้าตา Windows 7
5.2 ปรับแต่งระบบการใช้งานพื้นฐาน
5.3 ปรับแต่งการทำงานของเมาส์
5.4 ปรับแต่ง User Account
5.5 โปรแกรมช่วยงานใน Windows 7
5.6 การติดตั้งโปรแกรมใหม่บน Windows
icon-workกิจกรรมท้ายบทที่ 5

icon-webบทที่ 6 ติดตั้งและใช้ระบบปฏิบัติการ Linux
6.1 ขั้นตอนการติดตั้ง Linux ubuntu
6.2 การใช้งานลีนุกส์เบื้องต้น
icon-workกิจกรรมท้ายบทที่ 6

icon-webบทที่ 7 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
7.1 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย NOS
7.2 บริการของ NOS
icon-workกิจกรรมท้ายบทที่ 7

icon-webบทที่ 8 การใช้งานแท็บเล็ตเบื้องต้น
8.1 ระบบปฏิบัติการของแท็บเล็ต
8.2 การใช้งานแท็บเล็ตเบื้องต้น
8.3 การใช้หน้าจอสัมผัส
8.4 จัดการไอคอนบนหน้า Home
8.5 ตั้งค่าคีย์บอร์ดภาษาไทย
8.6 การคัดลอก ตัด และวาง
8.7 การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
8.8 การเชื่อมต่อ Wi-Fi
icon-workกิจกรรมท้ายบทที่ 8

icon-webบทที่ 9 การดูแล บำรุงรักษา และการปรับปรุงระบบ
9.1 การปรับปรุงระบบ
9.2 ระบบจัดการพลังงานของ Windows
icon-workกิจกรรมท้ายบทที่ 9

icon-webบทที่ 10 แก้ไขปัญหา Windows
10.1 ปัญหาเครื่องค้าง ไม่ตอบสนอง
10.2 การเข้าสู่ Safe Mode
10.3 ย้อนกลับไปใช้ไดรเวอร์ตัวเก่า
10.4 จัดการพาร์ติชั่น
icon-workกิจกรรมท้ายบทที่ 10

แหล่งสืบค้น 
http://0881182039.blogspot.com/ เขียนโดย