ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์

พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 คือร่างแก้ใขของ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2550 ที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ดังนั้นโครงสร้างของกฎหมายสองฉบับจึงเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ และแน่นอนกฏหมายทั้งสองฉบับก็ต้องมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่หลายประเด็น และหลายๆ ประเด็นก็ถูกตั้งคำถามมากมายว่าเป็นธรรมหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่?

พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 ถูกเริ่มร่างเมื่อปี 2558 และยังคงแก้ใขต่อเนื่องมาถึงปี 2560 ดังนั้น พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2558 ก็คือฉบับเดียวกันกับพ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 นั่นเอง

พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 ฉบับเต็ม
พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2550 ฉบับเต็ม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นักเรียน ศึกษาบทเรียนแล้วทำใบงาน  ม.6/1-4

ใบงาน เรื่อง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำลงในสมุดส่งท้ายคาบ
1. พระราชบัญญัติ“เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า .
2. “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ..
3. “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า .
4. “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า .
5. “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า .
ุ6. ให้นักเรียนสรุป ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 10 ข้อ


ความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2550 >> http://arit.mcru.ac.th/laws/

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ใหม่ เริ่มมีผลบังคับใช้ แชร์กันอย่างไรไม่ให้ผิดกฏหมาย >> http://tech.mthai.com/software/52062.html

10 พฤติกรรมเสี่ยงคุก พรบ.คอมพิวเตอร์ โดย ปอท. โพสต์ต้องคิด คลิกเสี่ยงคุก

พรบ คอมพิวเตอร์ 2550

พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2554 ฉบับนักเรียน

ร่าง พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2559

รู้เท่าทันสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

“การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์”

รู้ทันสื่อออนไลน์

Social Biz : สาระสำคัญ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ใหม่ 2558 (4 ส.ค. 58)

Infographic พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ฉบับที่2 (พ.ศ.2558)

กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขใหม่ ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ปี 2558 (Motion Graphic)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *