Arduino กับ Project ถังขยะเปิดปิดอัตโนมัติ

Project มาตรฐานนักเรียน คนหาใน Google ก็เจอถังขยะอัตโนมัติ ของช่องอาจารย์อุดมไอเดีย ก็จัดมาครับ จัดมาลองดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย

 

อุปกรณ์

  1. ถังขยะแบบฝาบน(ฝาหมุนทำง่าย)
  2. เซนเซอร์ IR
  3. Servo
  4. Board Arduino (ใช้ Arduino เพราะปล่อยไฟ 5V เลี้ยง Servo ได้แรงดี)
  5. สาย Jumper

ทดลอง

ทำการจำลองการทำงานผ่าน Tinkercad.com ก็ทำงานได้ง่ายดี แต่มาต่อจริงๆ ก็ต้องปรับ ตั้งจูนกันนะครับ

เริ่มต่อสาย

หลังจากต่อเสร็จ ต้องปรับจูน  IR Sensor เนื่องจากค่าอาจไม่ตรง ทั้งแสง สภาพแวดล้อม มีผลต่อตัวเซนเซอร์ ต้องหมุนปรับความไว ระยะ ให้พอเหมะ ส่วนเท่าใหร่เหมาะ ต้องดูกันเอง และขาไฟ IR Sensor นักเรียนต่อผิดบ่อย ค่าเพื้ยนไปอีก ดีไม่ไหม้  สามารถใช้ ไฟเลี้ยงที่ 3.3V หรือ 5V ก็ได้ แต่แนะนำ 3.3V ก็ได้ (เคยต่อ DTH22 ค่อยไร้อนและหอมๆ )

ผลอย่างไร มาดู

CODE :
#include <Servo.h>
Servo myservo; //ประกาศตัวแปรแทน Servo
int IR = 2; //เช็นเชอร์ IR
void setup()
{
pinMode(IR,INPUT);//เช็นเชอร์ IR
myservo.attach(9); // กำหนดขา 9 ควบคุม Servo
myservo.write(0); // สั่งให้ Servo หมุนไปองศาที่ 0
}
void loop()
{
if(digitalRead(IR)==0){ //ถ้ามีวัตถุมาบัง ให้เปิดฝา ปกติมันจะส่งค่า 1
myservo.write(90); // สั่งให้ Servo หมุนไปองศาที่ 90
delay(5000); // หน่วงเวลา 1000ms
myservo.write(0); // สั่งให้ Servo หมุนไปองศาที่ 180
}
}