บทเรียน AI 1

SITE :

https://ai.google/

https://experiments.withgoogle.com/collection/ai

https://grow.google/intl/ALL_th/guide-ai-machine-learning/

https://blog.google/technology/ai/fast-drawing-everyone/

https://quickdraw.withgoogle.com/

 

เรื่อง AI ในชีวิตประจำวัน  📖ดาวน์โหลด

เรื่อง AI ผู้ช่วยในการศึกษา  📖ดาวน์โหลด

เรื่อง AI เพื่อความบันเทิง 📖ดาวน์โหลด

เรื่อง AI ในการทำงาน 📖ดาวน์โหลด

เรื่อง AI ด้านความปลอดภัย 📖ดาวน์โหลด

 

เรื่อง เราหลอก AI ได้ไหม? ดาวน์โหลด

เรื่อง การใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลจากระบบ AI และปัญหาของ AI ดาวน์โหลด

เรื่อง AI กับความเป็นส่วนตัว ดาวน์โหลด