วิทย์คำนวนม.6

กิจกรรม 1

เว็บบล็อค ตัวอย่าง http://botany-pong.blogspot.com/
– ส่งงาน คลิกที่ “ดูบล็อค” แล้วคัดลอกที่อยู่เว็บส่ง >> ฟอร์มส่งลิงค์เว็บ Blogger
– ดูรายที่ที่นักเรียนส่งแล้ว
– สร้างบทความ(Post)อย่างน้อย 20 เรื่อง เกี่ยวกับตันไม้
– การเปลี่ยน Template ของ Blogger
– การเปลี่ยน Font / รูปแบบต่างๆ

กิจกรรม 2