2022 การแข่งขัน Poster “ความก้าวหน้าทางวิทยาศาตร์ในยุค Covid-19”

👩🏻‍🎨การแข่งขัน Poster👨🏿‍🔬

“✈️ความก้าวหน้าทางวิทยาศาตร์ในยุค Covid-19 💉”
👨🏼‍🔬 NPWR Poster Contest- SciTech 2022👨🏼‍🚀
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
🖥
🏫 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 🏫 

📤[ส่งผลงาน]📤

👩🏻‍💻 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน


👩🏻‍🎨ผลงานนักเรียน


📂[Folder : ผลงานนักเรียน]