6/1-6/2ผลงานชิ้นที่สาม The Cover

youtube-icon6/1-6/2 ผลงานชิ้นที่สาม The Cover
นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-8 คน บันทึกวิดีโอ กิจกรรม The Cover แล้วแต่สมาชิกในกลุ่มจะนำเสนอ ตัดต่อนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ

uploadส่งผลงาน download (2)ดูผลงานที่ส่ง ดูผลงานทั้งหมด
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*