การวิเคราห์ปัญหา ห้องน้ำสุมาลี

-
network-marketing-Segundo-postเว็บรายวิชา : http://bit.do/ictm5
Exam การวิเคระห์ปัญหา 1   [ตอบคำถามที่นี่ Google Form]
สุมาลี ต้องการสร้างห้องน้ำ ห้องเล็กๆ ประมาณ กว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร อยากทราบว่า นักเรียนจะหาค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างได้หรือไม่ (ในขั้นแรกให้หาองค์ประกอบของพื้นกระเบื้องห้องน้ำก่อน ใช้อะไร เท่าใหร่)

ข้อมูล (เกิดจากการแสวงหาความรู้ การสืบเสาะ สืบค้น)

การทำพื้นห้องกระเบื้อง
1. กระเบื้อง 1 กล่อง ปูได้ 1 ตารางเมตร
2. ยาแนว 1 ถุง ใช้ได้ 5 ตารางเมตร ถุงละ 125 บาท
3. ค่าเทปูน + เหล็ก ช่างรับเหมา ตารางเมตรละ 250 บาท
4. ค่าแรงปูกระเบื้องช่างรับเหมา ตารางเมตรละ 50 บาท
5. ค่ากระเบื้องแผ่น
30×30 cm กล่องละ 125 บาท
45×45 cm กล่องละ 140 บาท
60×60 cm กล่องละ 160 บาท
ปัจจัยส่งออก / ผลลัพธ์ *
แนวตอบ คือสิ่งที่ต้องการอะไร ว่าโจทย์ต้องการอะไร
กระบวนการ *
แนวตอบ ใช้กระเบื้องแบบใหน กี่ตารางเมตร
1.ใช้กระเบื้องขนาด……ราคากล่องละ…………..บาท
2. พื้นที่……x………..=……… ตารางเมตร
ปัจจัยนำเข้า *
แนวตอบ ต้องทำอะไรบ้าง ใช้อะไรบ้าง ราคาเท่าใหร่ รวมเท่าใหร่ เป็นข้อ ๆ เช่น
1. ค่ากระเบื้อง ….กล่องๆละ ….. บาท รวม…..บาท
2. ค่า….. ………………………………… รวม…..บาท
3. ค่า….. ………………………………… รวม…..บาท
..
..
ราวมทั้งสิ้น………….บาท

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

AdS
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*