ให้นักเรียนสืบค้นเรื่องต่อไปนี้(Linux)

ให้นักเรียนสืบค้นเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

20_years_of_linux
หลักกิโลแห่งความทรงจำของลีนุกซ์ (Memorable linux milestones)
ที่มา :  http://www.thaiall.com/blog/burin/5856/

  • Linux คืออะไร
  • ใครเป็นผู้เขียนเคอร์แนล ลินุกซ์คนแรก
  • Open Source คืออะไร
  • GNU คืออะไร เกี่ยวข้องกับ Linux อย่างไร
  • Linux Distributions หมายถึง??

–[ตอบคำถาม]—
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*