ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์

พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2559 คือร่างแก้ใขของ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2550 ที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ดังนั้นโครงสร้างของกฎหมายสองฉบับจึงเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ และแน่นอนกฏหมายทั้งสองฉบับก็ต้องมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่หลายประเด็น และหลายๆ ประเด็นก็ถูกตั้งคำถามมากมายว่าเป็นธรรมหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่?

พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2559 ถูกเริ่มร่างเมื่อปี 2558 และยังคงแก้ใขต่อเนื่องมาถึงปี 2559 ดังนั้น พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2558 ก็คือฉบับเดียวกันกับพ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2559 นั่นเอง

นักเรียน ศึกษาบทเรียนแล้วทำใบงาน  ม.6/1-4

ใบงาน เรื่อง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำลงในสมุดส่งท้ายคาบ
1. พระราชบัญญัติ“เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า .
2. “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ..
3. “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า .
4. “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า .
5. “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า .
ุ6. ให้นักเรียนสรุป ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 10 ข้อ


ความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2550 >> http://arit.mcru.ac.th/laws/

พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2559 >> http://nirundon.com/4me/พ-ร-บ-คอมพิวเตอร์-2559.html

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ใหม่ เริ่มมีผลบังคับใช้ แชร์กันอย่างไรไม่ให้ผิดกฏหมาย >> http://tech.mthai.com/software/52062.html

10 พฤติกรรมเสี่ยงคุก พรบ.คอมพิวเตอร์ โดย ปอท. โพสต์ต้องคิด คลิกเสี่ยงคุก

พรบ คอมพิวเตอร์ 2550

พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2554 ฉบับนักเรียน

ร่าง พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2559

รู้เท่าทันสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

“การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์”

รู้ทันสื่อออนไลน์

Social Biz : สาระสำคัญ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ใหม่ 2558 (4 ส.ค. 58)

Infographic พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ฉบับที่2 (พ.ศ.2558)

กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขใหม่ ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ปี 2558 (Motion Graphic)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *