การสร้าง สารบัญ อัตโนมัติ

Word-icon1.ให้ดาวน์โหลดเอกสาร  แก้ใขเป็นชื่อนักเรียน
2.จัดทำสารบัญอัตโนมัติ
3.ส่งงาน krupong@npwr.ac.th

[ ไฟล์เอกสาร SAR_Pong_57-1 ]

จัดทำสารบัญอัตโนมัติ

1.ปรับรูปแบบหัวข้อในเอกสารเป็น หัวเรื่อง เช่น
– หัวข้อหลัก > รูปแบบหัวเรื่อง 1
– หัวข้อรอง > รูปแบบหัวเรื่อง 2
– หัวข้อย่อย > รูปแบบหัวเรื่อง 3
2. บันทึกงาน
3. ไปหน้าที่จะทำสารบัญ
3.1 เมนู การอ้างอิง
3.2 เลือกสารบัญ > แบบอัตโนมัติ จะได้สารบัญออกมา
3.2 จัดรูปแบบตัวอักษร ตามต้องการ
4. สามารถแก้ไขปรับปรุงเอกสาร แล้วมาอัปเดทสารบัญ ได้อีก โดย
4.1  ปรับเฉพาะหน้า  เมือมีการเปลี่ยนหน้า
4.2  ปรับทัังหมด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อ

AdS

VPS Host แรงดี ราคาถูก
ซื้อ-ขาย Cryptocurency BTC ETH
ฺBitcoin Tread

BX.in.th Bitcoin Exchange ThailandFree Bitcoin สำหรับสายฟรี

รับฟรีทุกวัน ทุกชั่วโมง Cryptocerency ไม่ได้มีแต่ Bitcoin

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*