No Image

มาวิเคราห์ข้อสอบกันเถอะ กับ Google Spreadsheet Add-on for Classical Item and Test Analysis

ก่อนอื่น เราเคยใช้ Google Form ในการจัดทำข้อสอบแล้วนะ เมื่อเราสามารถใช้ Google Form ทำข้อสอบแล้ว เรามาทำการวิเคราะห์ข้อสอบกัน […]