โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560

โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์

คู่มือการใช้งาน
http://www.krupong.net/wp-content/uploads/2018/03/Manaul1.pdf

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 3 วิชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 3 วิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 วิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 วิชา
ที่มา : http://bet.obec.go.th/index/?p=7112

AdS

VPS Host แรงดี ราคาถูก
ซื้อ-ขาย Cryptocurency BTC ETH
ฺBitcoin Tread

BX.in.th Bitcoin Exchange ThailandFree Bitcoin สำหรับสายฟรี

รับฟรีทุกวัน ทุกชั่วโมง Cryptocerency ไม่ได้มีแต่ Bitcoin

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*