No Image

มาวิเคราห์ข้อสอบกันเถอะ กับ Google Spreadsheet Add-on for Classical Item and Test Analysis

ก่อนอื่น เราเคยใช้ Google Form ในการจัดทำข้อสอบแล้วนะ เมื่อเราสามารถใช้ Google Form ทำข้อสอบแล้ว เรามาทำการวิเคราะห์ข้อสอบกัน […]

ไฟล์แบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ […]

เปลี่ยนเลขอาราบิกเป็นเลขไทย MS Word ปัญหาจากครูไก่ และครูหนอม

วันนี้มีงานหลักสูตรสถานศึกษาที่ต้องทำเร่งด่วน (ปรับเปลี่ยนตามหลักสูตร ฯ 2560) มีครูไก่(นามสมมุติ) ทำหัวเรื่องไว้ และครูหนอม(น […]

โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560

โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ คู […]

อบรมการจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 จัดโดย บริษัทไอเวิลด์จำกัด ( Iworld Academy)

วันนี้ได้มาอบรมตามกำหนดอบรม http://training.obec.go.th ของสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน [Teachers and Basic Educ […]