6/3-6/4 ให้นักเรียนสืบค้น ทำรายงาน

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน
สืบค้น และทำรายงานเรื่อง “โปรแกรมชุดออฟฟิส ออนไลน์”
โดยแล้วแต่นักเรียนจะสืบค้นเรื่อง โปรแกรมอะไรก็ได้ เช่น Google Docs, Microsoft Office 365 เป็นต้น
ส่งงานทาง Email : Krupong@npwr.ac.th
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*