บทเรียน#1 สำนักงานขั้นสูง DOCS

ให้นักเรียนแก้ไขข้อมูลต่อไปนี้

—[ข้อมูลนักเรียน 6/3]—

—[ข้อมูลนักเรียน 6/4]—

แล้วตอบคำถามข้างในเอกสาร

–[ทดสอบการนำเสนอ]–
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*