งาน 5/3 วันที่ 20 ก.ย. 59

งาน 5/3 วันที่ 20 ก.ย. 59

  1. งาน Blog การใช้งาน มือถือ / ระบบ Android ยังไม่มีใครทำนะจ้า
  2. Blog ให้สร้าง เรื่องใหม่ จะ ไม่ใช่ Blog ใหม่  ใครส่ง Blog อะไรก็ตรวจสอบด้วยนัะครับ ถ้าไม่ถูกก็ให้ส่งใหม่ (ยึดการส่งล่าสุดเป็นหลัก)

ส่งผลงาน 5/3 ] [ ดูผลงาน 5/3 ]

  • การใช้งาน Android
  • Windows 11
  • งานใหม่ หาความหมายของ Firmware (เฟิร์มแวร์)
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*