การสร้างจดหมายเวียน

คำชี้แจง :
1.นักเรียนศึกษาบทเรียน
2.ดาวนโหลดไฟล์เอกสาร ปฏิบัติงาน [ไฟล์จดหมาย Exam-mail ] [ ข้อมูล View_ClassStudents6]
3.ส่งผลงานนักเรียนรายบุคคล


วิดีโออัปโหลดครูคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ


 วิดีโออัปโหลดโดย ทองจุล ขันขาว


การสร้างจดหมายเวียนด้วย word 2010+Excel 2010
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*