การพิมพ์หนังสือราชการ 6/3,6/4

Word-icon

ศึกษา คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ
คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ.docx  คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ.pdf

  1. ให้นักเรียนจับคู่ทำงาน
  2. ดาวน์โหลด ไฟล์ _ตัวอย่างหนังสือ-ขอรับบริจาค.docx
  3. ปรับเปลี่ยนให้ถูกรูปแบบ หนังสือภายนอก
  4. พิมพ์ชื่อนักเรียน ที่ท้ายหนังสือ
  5. บันทึกเป็นชื่อนักเรียน แล้วปิดโปรแกรม Word
  6. ส่งงานที่เว็บ NPWR.AC.TH/LMS

ขอบคุณข้อมูลจาก ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
http://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/workflow/main.php?filename=Form_document_CAD

AdS

VPS Host แรงดี ราคาถูก
ซื้อ-ขาย Cryptocurency BTC ETH
ฺBitcoin Tread

BX.in.th Bitcoin Exchange ThailandFree Bitcoin สำหรับสายฟรี

รับฟรีทุกวัน ทุกชั่วโมง Cryptocerency ไม่ได้มีแต่ Bitcoin

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*