home

คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามแนวทาง สสวท. มาแล้ว ครบทุกชั้น

09/04/2019 0

คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามแนวทาง สสวท. มาแล้ว ครบทุกชั้น(แต่น่าจะมาครั้งเดียวเพราะกลักสูตรทำเป็น […]

เปลี่ยนเลขอาราบิกเป็นเลขไทย MS Word ปัญหาจากครูไก่ และครูหนอม

03/04/2018 0

วันนี้มีงานหลักสูตรสถานศึกษาที่ต้องทำเร่งด่วน (ปรับเปลี่ยนตามหลักสูตร ฯ 2560) มีครูไก่(นามสมมุติ) ทำหัวเรื่องไว้ และครูหนอม(น […]

เรื่องล่าสุด


หน้า