Lasted

อบรมการจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 จัดโดย บริษัทไอเวิลด์จำกัด ( Iworld Academy)

09/09/2017 0

วันนี้ได้มาอบรมตามกำหนดอบรม http://training.obec.go.th ของสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน [Teachers and Basic Educ […]

แจ้งเตือน Line Notify จาก Mikrotik Router OS

08/09/2017 0

#Mikrotik วันนี้มีปัญหาอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ทั้งวัน แล้วเราก็ไม่ได้ดูว่าเพราะอะไร เข้าใจผิดคิดว่าเป็นกับการตั้งค่า แก้&#82 […]

เรื่องล่าสุด

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

หน้า